O Podjetju

Temeljno poslanstvo družbe PS Zavarovalno zastopništvo je zagotoviti obiskovalcem poštnih poslovalnic zavarovalne produkte glede na njihove potrebe, kakor tudi prispevati k večji ozaveščenosti ljudi glede nevarnostim, ki smo jim dnevno izpostavljeni v svojem življenju. Vse prepogosto so dogaja, da so na vrhu piramide nevarnosti, katerih uresničitev bistveno ne vplivajo na naše življenje. Vse prepogosto pa se dogaja, da se pozabi oziroma se na zavedamo nevarnosti, ki lahko trajno spremenijo naše zdravje in delovno sposobnost ter s tem vir preživljanja nas in naših bližnjih.

Na podlagi ugotovljenih nevarnosti, skupaj z našimi strankami poiščemo njim najprimernejše zavarovalno kritje. Pri tem nas ne vodi prodajni motiv, temveč vloga strokovnega svetovanja s ciljem dolgoročnega partnerskega sodelovanja.

Prevzemamo skrb in odgovornost do ljudi in prostora, v katerem delujemo. Z osveščanjem in razvojem znanja se želimo aktivno vključiti v širše družbeno dogajanje  skušati pomagati vsem, s katerimi delimo podobne vrednote. Pri tem nas podpirajo tudi naši poslovni partnerji s katerimi sodelujemo v različnih humanitarnih akcijah.

Naši partnerji