Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je osnovno zavarovanje, ki ga po Zakonu o obveznih zavarovanjih mora imeti vsako vozilo, ki je udeleženo v prometu.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije materialno in nematerialno škodo, ki jo povzročitelj nesreče povzroči tretjim osebam oz. jo povzroči na stvareh.

NATANČNEJE

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije škodo, ki jo zavarovanec povzroči s svojim ravnanjem v prometu drugim osebam. Zavarovanje krije materialno škodo (škodo na drugih vozilih, zgradbah, ipd.) in nematerialno škodo (poškodovanje oseb). Kritje velja tudi v tujini, za izkaz veljavnosti pa si je potrebno priskrbeti zeleno karto – mednarodno veljavno potrdilo o zavarovanju.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije le škodo, povzročeno drugim udeležencem v prometu, ne pa tudi škodo, povzročeno zavarovancu/povzročitelju, zato priporočamo, da osnovno zavarovanje nadgradite še z zavarovanjem zaradi telesnih poškodb – zavarovanjem AO-plus.