Zavarovanje premičnin in nepremičnin

Da zaradi nevarnosti, ki ogrožajo vaš dom iz muhe ne nastane slon, je pametno skleniti zavarovanje za premičnine in nepremičnine, s katerim vaše premoženje ustrezno zavaruje.

Zakaj Paket DOM zavarovalnice Generali?

  • Najbolj zadovoljne stranke med slovenskimi zavarovalnicami pri reševanju škodnih primerov
  • 4 mesece brezplačno zavarovanje za člane Petrolkluba
  • Fleksibilnost pri izbiri paketa
  • Dodatni trajnostni popusti
  • Nagrade za zvestobo

S paketomDom Zavarujete:

  • stanovanjske nepremičnine (eno- ali dvodružinska hiša ali stanovanje)
  • stanovanjskih premičnin (stanovanjska oprema in osebni predmeti)
  • odgovornosti (odgovornost iz posesti nepremičnine in odgovornost zasebnika)
  • storitev domske asistence
  • storitev mobilne asistence in družinskih članov za primer nezgode.

Zakaj zavarovati svoje imetje?

  • Naravne katastrofe so vedno bolj pogoste in povzročijo veliko škodo na nepremičnini in premičnini. Poskrbite, da zaščitite svoj dom preden je prepozno.
  • Požarne nevarnosti, izlivi vode ter lom stekla lahko povzročijo gmotno škodo. Zakaj se ne zaščititi?
  • Zavarujte se proti vlomu in ropu.
  • Morebitne nesreče lahko prinesejo najrazličnejše dodatne stroške. Poskrbite za kritje le teh! 

Naši partnerji